Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

 


BNP Paribas Cardif

Telefon växel:

031-707 98 70

info@bnpparibascardif.se


Postadress:
Box 24110
400 22 Göteborg

Besöksadress: Mölndalsvägen 91

Fax: 031-707 98 79

Karta

Kontakt

Har du frågor om din försäkring eller vill anmäla en skada?

 

Välkommen att kontakta vår kundservice, skadeservice eller vårdplanering beroende på vilket ärende det gäller.

Vi har stor kunskap om försäkringar och svarar på dina frågor. Till oss kan du ringa som försäkringskund eller som personal/rådgivare hos våra samarbetspartners.

 

Kundservice

Kontakta oss på 020-52 52 56 eller info@bnpparibascardif.se om du har frågor om din försäkring!

Anmäl skada/Begär ersättning

Om du har frågor kring din pågående skadeanmälan kontaktar du vår skadeservice.

Vårdplanering

Kontakta oss på 020-98 75 00 om du har en sjukvårdsförsäkring och vill ha sjukvårdsrådgivning eller boka läkartid till planerad privatvård.