Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

Försäkringar

 

Vi på BNP Paribas Cardif jobbar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

Gemensamt för alla våra försäkringar är att de endast kan tecknas via våra samarbetspartners.

 

Personförsäkring

Begreppet personförsäkring består av flera olika försäkringar. Hos oss hittar du bl a livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Låneskyddsförsäkring

Våra låneskyddsförsäkringar är kopplade till bla bolån, motorlån, konsumtionslån, leasingavtal.

Kortförsäkring

En kortförsäkring är en försäkring som är kopplad till ditt betal/kreditkort. Försäkringen betalar bl a kortkreditskulden vid exempelvis arbetslöshet.

Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring täcker upp inkomstbortfall vid arbetslöshet.

Budgetförsäkring

En budgetförsäkring skyddar din levnadsstandard genom att ersätta kostnader såsom boende, sparande, fakturor om du blir arbetslös eller sjuk.