Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

Organisation

En nordisk plattform

Den nordiska verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg och försäljningskontoren i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I Finland bedrivs verksamhet genom gränsöverskridande verksamhet, Freedom of Services och i Baltikum genom återförsäkring. Vi är omkring 90 anställda i Norden och växer kontinuerligt.
 
Huvudkontoret i Göteborg har följandeservicefunktioner: 

 • Aktuariell service
 • Vårdplanering
 • Marknadsanalys
 • Juridik
 • Säljstöd
 • Kommunikation
 • Compliance
 • Account Management
 • Projektledning
 • Kundservice
 • Distribution
 • Risk Management
 • Medicinsk riskbedömning
 • IT & Systemutveckling
 • Ekonomi
 • Skadereglering
 • Produktutveckling
 •  


  Legal struktur

  BNP Paribas Cardif består av moder- och servicebolag (BNP Paribas Cardif Nordic AB) och två försäkringsbolag (BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB) med filialer i Norge och Danmark.

   

  Legal_Struktur_Norden