Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

Betalskydd

Image-inner-page-Betalskydd

 

Se till så att du kan betala dina lånekostnader om du skulle blir arbetslös eller sjuk. Säkra upp din levnadsstandard med ett betalskydd. 


Har du lån eller avser att teckna lån är det tryggt att veta att du kan betala lånekostnaderna även om du blir arbetslös eller inte kan arbeta, p.g.a. sjukdom eller olycksfallsskada. En betalskyddsförsäkring kan täcka dina månatliga lånekostnader, ränta och amortering, för det lån som försäkringen är knuten till. När du blir arbetslös eller sjuk kommer din inkomst att försämras. Försäkringen hjälper dig att behålla din levnadsstandard genom att betala de löpande kostnaderna på dina lån.

Detta är exempel på vad ett betalskydd kan omfatta.

 • Nedsatt arbetsförmåga
  Försäkringen kan ge ersättning om du mister din arbetsförmåga p g a sjukdom eller olycksfall.
 • Ofrivillig arbetslöshet
  Försäkringen kan ge ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös.
 • Sjukhusvistelse
  Försäkringen kan ge ersättning om du blir intagen på sjukhus.
 • Kritisk sjukdom
  Försäkringen kan ge ersättning om du drabbas av en allvarlig sjukdom.

 

Försäkringen ansöker du om via våra samarbetspartners. Avser du t ex att teckna en försäkring i samband med ett lån, ta kontakt med din långivare.