Bo Kvar försäkring före 2019-04-01

För dig som blivit medlem i Hyresgästföreningen före 1/4 2019.

INFORMATION
Försäkringen ger dig och din ekonomi en extra trygghet och ett omfattande skydd om du till exempel skulle bli sjukskriven, inlagd på sjukhus, arbetslös eller avlida.
OBS! Den här produkten går inte längre att teckna.
 

Försäkringen kan ersätta dina fasta boendekostnader (upp till 5 000 kr per månad).
Ett engångsbelopp kan betalas ut till dödsboet om du avlider (upp till 60 000 kr).
Försäkringen gäller för dig som medlem samt för din make/sambo skriven på samma adress.
Försäkringen gäller även om du bor i bostadsrätt.

Blanketter för skadeanmälan: